นโยบายการคืนเงิน - Petch 9 Karat

ร้าน เพชร 9 กะรัต ( Petch 9 Karat ) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน ดังนี้

บริการที่ไม่สามารถแจ้งความจำนงขอคืนเงินได้

ค่าใช้จ่าย/ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากธนาคาร หรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน

การแจ้งความจำนงขอคืนเงิน

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ในวันและเวลาทำการบริษัท วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการบริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (ยึดตามวันชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินเป็นสำคัญ)

โทรศัพท์

02-409-5446, 092-826-5415

อีเมล

petch9karat@gmail.com

LINE Official Account

@Pect9Karat

2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรายละเอียด ขั้นตอน เงื่อนไข และระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินอีกครั้ง

3. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคืนจากช่องทางที่ท่านแจ้งไว้

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคืนจากช่องทางที่ท่านได้ระบุไว้ หากยอดเงินคืนไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพื่อทักท้วงยอดดังกล่าวภายใน 3 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะถือว่ายอดเงินคืนนั้นถูกต้องครบถ้วน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

3. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคืนจากช่องทางที่ท่านแจ้งไว้

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคืนจากช่องทางที่ท่านได้ระบุไว้ หากยอดเงินคืนไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพื่อทักท้วงยอดดังกล่าวภายใน 3 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะถือว่ายอดเงินคืนนั้นถูกต้องครบถ้วน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ระยะเวลาในการคืนเงิน

การคืนเงินจะใช้เวลา 7 – 45 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการคืนเงินในแต่ละช่องทาง

  • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเดบิต / บัตรเครดิต ใช้เวลา 14 – 45 วันทำการ ตามรอบบัญชีบัตรเดบิต/บัตรเครดิตของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขจากธนาคารผู้ให้บริการของท่าน
  • กรณีชำระเงินด้วยเงินสด / โอนผ่านบัญชีธนาคาร ใช้เวลา 7 – 14 วันทำการ

ร้าน เพชร 9 กะรัต ( Petch 9 Karat ) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

contact us
Petch 9 Karat
91/1 M.4, Phutthamonthon Sai 5, Bang Krathuek Rd. ,Sam Phran, Nakhon Pathom 73210

02-409-5446, 092-826-5415
petch9karat@gmail.com

Scroll to Top